A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Stajyer İşlemleri Matbu Form Ve Dilekçeleri

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Staja Giriş Sınavı konuları ve yabancı dil uygulamasına ilişkin açıklamalar için tıklayınız.  Sınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka TEOS Sistemiden sınav başvurunuzu yapınız.

1. Staja Giriş sınavına ilk kez başvuru yapmak isteyen aday, bulunduğu ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına gitmeden önce başvuru bedellerini öder ve aşağıda yer alan evrakları hazırlar.

( Başvuru bedellerine www.tesmer.org.tr adresli resmi internet sitemizde ‘’ Hesap Numaraları ve Bedeller ‘’ sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

2. Aday, TEOS Sisteminde  kayıtlı değilse, http://giris.tesmer.org.tr adresine girerek sayfanın en alt kısmından TESMER Kayıt Formu’ nu tıklayarak istenilen bilgileri doldurup kullanıcı   şifresi alır ve vesikalık fotoğrafını TEOS Sistemine yükler.

3. Aday, başvuru bedellerini;  KREDİ KARTI ile TEOS sistemi üzerinden veya banka şubelerinden öder.

a. Aday, KREDİ KARTI ile işlem yapmak istiyorsa; http://giris.tesmer.org.tr adresinden TEOS sisteminde,  “Para Yönetimi ve Yükleme” menüsüne tıklar. Açılan sayfada KREDİ Kartı ile işlem yapabilmek için ödemesi gereken ücret türünü seçer ve KREDİ KARTI bilgilerini İŞ BANKASI’nın ekranlarında doldurur.

b. Aday, Banka Şubesine giderek işlem yapmak  istiyorsa;  T.C. Kimlik Numarasını  belirterek başvuru ve sınav bedelini öder. Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret öderken banka yetkilisine kendi T.C. Kimlik Numarasını vermek zorundadır. Sınav bedelini, Banka şubesine ödeyen adayın, ödeme bilgileri 1 iş günü sonra TEOS sistemine aktarılır. 4. Aday, http://giris.tesmer.org.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapar.  “Kişisel işlemler” menüsünden eğitim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurur.

5. 4. maddede girilen bilgilerin doğru olması durumunda (T.C.  Kimlik Nüfus Vatandaşlık İşlerinden kontrol edilir.) ilgili adayın kimlik, kütük ve ev adresi bilgilerinin siteme eklendiğine dair “Kayıt Durumu” ekranında bilgilendirme mesajı çıkar.Adayın, eksik ücret  yatırması durumunda “Bakiye Bilgisi” ekranın en alt satırında “Bakiyenizde Yeterince Para Miktarı Bulunmamaktadır. Lütfen gerekli para yatırma işlemlerini yapınız” uyarısı gösterilir.

6. Adayın, eksik ücret  yatırması durumunda “Bakiye Bilgisi” ekranın en alt satırında “Bakiyenizde Yeterince Para Miktarı Bulunmamaktadır. Lütfen gerekli para yatırma işlemlerini yapınız” uyarısı gösterilir.

7. Aday, tüm işlemlerini eksiksiz yaptıktan sonra ön başvuru kaydı gerçekleşmiş olur. “Staja Giriş Sınavı Ön Başvuru Formu” menüsünü tıklayarak Ön Başvuru Formu’nun renkli ve fotoğraflı olarak yazıcı çıktısını alır  (Ön başvuru formunu alabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader programının yüklü olması gerekir.), imzalar ve aşağıda bulunan evraklar ile birlikte ikamet ettiği ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına başvuruda bulunur.

8. Evraklar:

a. Staja Giriş Sınavı Başvuru Formu. (Başvurunun nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmaktadır.)

b. Odadan alınacak Staj Başvuru Formu (Staj başvuru dosyasının 1.sayfasındaki form) eksiksiz doldurulacaktır..

c. Nüfus cüzdanı fotokopisi

d. Adli Sicil Belgesi (Resmi Kuruma verilmek üzere, Cumhuriyet savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınabilir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,.

e. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda tarafından yapılacak olan barkotlu mezun   belgesi ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans, önlisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,) Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

 • Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
 • Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
 • Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
 • Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

f. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)

g. Taahhütname (Bu form odadan alınacak dosyada mevcuttur.)

h. Staj Başvuru ve Dosya Bedeli  Ödeme Belgesi  (Banka dekontu aslı / Ödeme kredi kartı ile yapılmış  ise TEOS’dan alınan ödeme belgesi) birer suret yeterlidir.

i. Sınav bedeli ödeme belgesi  (Banka dekontu aslı / Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise TEOS’dan alınan ödeme belgesi)  birer suret yeterlidir. 9. Aday Oda’ya geldikten sonra Oda yetkilisi, http://giris.tesmer.org.tr TEOS Sisteminde bulunan arama kutusuna  adayın T.C. Kimlik Numarasını yazarak adayı bulur . Adayın bilgi ekranı sayfasında SGS bağlantısı tıklar . ‘’SGS BİLGİSİ’’ bilgisi alt menüsüne girer ve adayın getirdiği evrakları tek tek kontrol ederek “Evrak Bilgisi” ekranında ilgili evrakı getirdiğine dair “Tamamla” bölümünü işaretler,  adayın ön başvurusunu onaylar.

 • Matbu Formlar(Staj Onay Belgesi, Tek Kişi StajBelgesi, Staja Başlama Dilekçesive Adli Sicil Belgesi)
 • Meslek Mensubu Yanında veya Mesleki Ortaklıklarında (Ltd, A.Ş) Staj (Bürolarda)
  • 1) Staja başlama dilekçesi
  • 2) Staja giriş sınavı sonuç belgesi.
  • 3) Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
  • 4) Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  • 5) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
  • 6) Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  • 7) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
  • 8) Staj Onay Belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
  • 9) Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
  • 10) Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
  • 11) Sigortalı işe giriş bildirgesi.
  • 12) Son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
  • 13) Vergi levhası fotokopisi.
  • 14) Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir
 • Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)  veya Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

              Yukarıdakilere ek olarak  

  •  Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  •  Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
  • Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
  • Şirketin vergi levhası fotokopisi.
 • İmza Yetkili Staj (Muhasebe Müdürü veya Mali İşler Müdürü)
  • 1. Staja başlama dilekçesi
  • 2. Staja giriş sınavı sonuç belgesi.
  • 3. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
  • 4. Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  • 5. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
  • 6. Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
  • 7. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
  • 8. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
  • 9. Sigortalı işe giriş bildirgesi.
  • 10. Stajdan sayılan hizmetlerin yerine getirildiği her iş yerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri (sigortalı aylık hizmet belgeleri internetten alınmış barkodlu ve okunaklı olmalıdır.)
  • 11. SGK onaylı hizmet dökümü.
  • 12. Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  • 13. Yetkili çalışılan süreyi kapsayan firmanın genel imza sirküleri (Muhasebe işleri ile ilgili çalışan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.)
  • 14. İşletmenin ticari merkezini gösterir yetkili çalışan süreyi kapsayan Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi. (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
  • 15. Şirketin vergi levhası fotokopisi.
  • 16. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

  Stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; yukarıda istenen belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

 • ŞAHIS FİRMASINDA STAJ
  • 1. Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı veya tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defteri, envanter defteri ön yüzlerinin noter onalı fotokopileri (vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)
 1. Sınav Dosyası (Odadan Temin edilecek)
 2. Sınav Bedeli Dekontu
 3. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet Üzerinden)
 4. 3 Adet Fotoğraf
 5. Sigortalı Hizmet Dökümü  Bu örnekteki gibi alınacak başkası geçerli değildir.
 6. Vergi Kaydı Olmadığına Dair Belge(Vergi Dairesinden)
 7. Bağ-kur Belgesi
 8. Emekli Sandığı Belgesi
 9. Askerlik Durum Belgesi
 10. E-Use Tamamlama Belgesi (Teos Sayfanızdan)

Meslek Mensubu Yanında veya Mesleki Ortaklıklarında (Ltd, A.Ş) Staj (Bürolarda)

 1. İşyeri Değişikliği Dilekçesi.
 2. Ayrılmış olduğunuz işyerinden sigortalı ayrılış belgesi
 3. Ayrılmış olduğunuz aya ait sigortalı hizmet belgesi
 4. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.
 5. SGK onaylı sigorta hizmet dökümü. (Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir.)
 6. Yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi.
 7. Yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
 8. Vergi levhası fotokopisi
 9. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.) (Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
 10. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
 11. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
 12. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli) veya Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu) Yukarıdakilere ek olarak 

 1. Adayın yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
 2. Şirketin vergi levhası fotokopisi.
 3. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi. (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
 4. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
 5. Tek Kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
 6. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

 1. Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı veya tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defteri, envanter defteri önyüzlerinin noter onalı fotokopileri (vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)

 İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ

 1.  Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
 2. KDV beyannamelerinin fotokopisi
 3. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

 1. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi.
 2. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.
 3. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.) (Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LTD.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
 4. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
 5. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
 6. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
 7. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
 8. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

 1. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi.
 2. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.
 3. Staj Onay Belgesi. (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)
 4. Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
 5. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt /faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
 6. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi.
 7. Meslek Mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi.
 8. Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi.
 9. Gerekli görüldüğünde başka evrak istenebilir.
 • Soyadı Değişikliği Dilekçesi
 • Yeni Nüfus Cüzdanı Sureti(Noter Onaylısı veya Muhtardan)
 • Evlilik Cüzdanı veya Boşanma Kararına İlişkin Mahkeme Kararı
 • BAŞKA İLDEN ODAMIZA NAKİL TALEBİ
 • Başka bir ilde staj dosyası olan ve Erzincan Odasına nakil gelmek isteyen adaylar,
 • Erzincan iline ait ikametgah
 • Nakil talebini anlatan dilekçe ile Odamıza başvuruları halinde nakil işlemleri yapılmaktadır. İlgili dilekçeye istinaden adayın dosyası Odasından istenmektedir. Dosya gelince incelenmekte ve adaya yazı ile bilgi verilmektedir. Bu nedenle dilekçede mutlak iletişim bilgileri olmalıdır.
 • Askerlik Tecil Talep Dilekçesi
 • Askerlik Şubesi’nden alınmış son askerlik durum belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • En son iş yerine ait son SSK aylık bildirgesi
 • Staj Süresi İçerisinde
 • Askere Giderken Staj Hakkı İle İlgili Dilekçe
 • Askerden Dönünce Staj Hakkı İle İlgili Dilekçe
 • Sınavlara Katılırken
 • Askerden Dönünce Sınav Hakkı İle İlgili Dilekçe
 • Askere Giderken Sınav Hakkı İle İlgili Dilekçe
 • Ev Adresi Değişikliğinde
 • Odamızı arayarak TEOS sisteminden adres güncellemesi yaptırmanız gerekmektedir.
 • İşyeri Adres Değişikliğinde
 • Adres Değişikliğine İlişkin Dilekçe
 • SMMM Bürolarında Yoklama Tutanağı ve doğru adresli Vergi Levhası Fotokopisi
 • Şirketlerde Adres Değişikliğinde
 • Adres Değişikliğine İlişkin Dilekçe
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve doğru adresli Vergi Levhası Fotokopisi
 • Unvan Değişikliğinde
 • Unvan Değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi
 • Yeni Unvanlı Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yeni Unvanlı İmza Sirküleri
 • NOT : Adres değişikliklerinde doğru adresin SSK’da düzeltilmesi gerekmektedir.

SMMM Sınavlarına, staj bitim tarihinden itibaren ilk 4 yıl içerisinde katılmamış aday meslek mensuplarının

Staj Yönetmeliği ve Staj Uygulama Yönergesi kapsamında almaları gereken “GÜNCELLEME EĞİTİMİ” açılmıştır.

  • Resmi kurumdan alınmış adli sicil belgesi (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisi eklemesi gerekmektedir)
  • Diploma fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Banka dekontu(sınav harcı)
  • Sınav dosyası
 • GÜNCELLEME EĞİTİMİ 23/08/1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği’nin 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 25’inci maddesi ve Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi’nin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Süresinin Başlatılması” başlıklı 12.1 bölümüne göre “Güncelleme Eğitimi” yapılacaktır.

  Bu düzenlemeye göre,  Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde açılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir. Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri, katıldıkları ilk sınav tarihinden itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibari ile başlar.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk 4 yıl içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için TESMER tarafından yürütülecek 3 ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları ve 6 aylık bekleme süresini tamamlamış olmaları şarttır. Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekmektedir. 

  Güncelleme Eğitimine ilişkin başvuru şekil ve şartları ile eğitimin usul ve esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  1. Güncelleme eğitimi TESMER tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecektir. 2. Eğitim başvuruları http://guncellemeegitimi.tesmer.org.tr adresli portal üzerinden alınacak ve eğitimde aynı portal üzerinden yürütülecek olup, başvurular başlamıştır. 3. Güncelleme eğitiminde aşağıdaki dersler yer alacaktır.     a. Meslek Hukuku,     b. Mesleki Değerler ve Etik,     c. Türkiye Muhasebe Standartları,     d. Türkiye Denetim Standartları,     e. Maliyet Muhasebesi,     f. Finansal Tablolar ve Analizi,     g. Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti, Sigorta Hukuku, TTK Son Hükümler, Uygulama Şekli,)      h. Borçlar Hukuku,     i. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,    j. Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları (Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Vergi Usul Hukuku ve Uygulaması, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler)     k. Sermaye Piyasası Mevzuatı 4. Güncelleme Eğitimi katılım bedeli 420,00-₺ ‘dir. Bu bedel http://tesmer.org.tr adresinde  yer alan ilgili banka şubelerine veya  http://guncellemeegitimi.tesmer.org.tr portalı üzerinden kredi kartı ile ödenebilecektir. 5. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği ile süresi 3 ay olan eğitimin başlangıç süresi, güncelleme eğitimi başvurusunun tamamlandığı tarih olarak belirlenmiştir. 6. Uzaktan eğitim sisteminde, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak her ders için değerlendirme testi yapılacaktır. 7. Uzaktan eğitim sistemindeki her ders için değerlendirme testlerinde başarılı olan aday meslek mensuplarına 2 yıl için geçerli olacak “Güncelleme Eğitimi Tamamlama Belgesi” verilecektir. Yukarıda yer alan mevzuat uyarınca, stajın bitiminden itibaren süresi içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmayan Aday Meslek Mensuplarının “Güncelleme Eğitimine” katılımları gerekmektedir.

Staja Giriş Sınavı konuları ve yabancı dil uygulamasına ilişkin açıklamalar  için tıklayınız. 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
X