A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Üye Matbu Form ve Dilekçeler

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

1-MAKTU AİDAT

Her yıl Ocak ay’ı sonuna kadar ödenir.

(Muhasebe Bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler maktu aidat ödemekle yükümlüdürler).

Gayri Faal Üyelerimiz üye aidatının yarısının ödemektedirler. Bunun için gerekli evrakı odamıza teslim etmelidirler.

2020 yılı maktu aidatı 685.00 TL ‘ dır.  

AİDATLARINIZI ;

 • Oda Veznesine
 • Kredi Kartı otomatik ödeme talimatı vererek
 • E-Birlikten
 • Bankalardan ödeyebilirsiniz.

MAKTU AİDATLARINI %50 İNDİRİMLİ ÖDEYEN ÜYELERİMİZE DUYURU!

3568 sayılı yasaya, 5786 sayılı kanunun 8. Maddesi ile eklenen fıkra uyarınca(Yürürlük 26.07.2008)

 “Meslek Mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık aidatlarını %50 indirimli olarak öderler” hükmü getirilmiştir.

 1. Mesleki ruhsata haiz olup,kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık)üye aidatlarını  % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.
 2. 26.07.2008 tarihinden önceki aidat tahakkukları için kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.
 3. İşletmelerde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ettiren Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.
 4. TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır. YMM sürecinden sayılabilmesi için aidat’ın tam ödenmesi gerekmektedir

1- K.Kartı Talimat Formu.

2- Maktu Aidat % 50 İndirimli Ödeme Taahhütnamesi

3- TÜRMOB 2010/1 Genelge

 • TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (https://belge.tesmer.org.tr adresinden alınabilir)
 • TÜRMOB Ödendi Dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya turmob.org.tr Adresinde Online İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
 •  Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak Makbuzu (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu : 9229, Kamu Bankalarına da Yatırılabilir)
 • 10 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi(e- devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)(Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
 • Diploma Fotokopisi (e-devlet diploma bilgileri çıktısı ile birlikte aslının Fotokopisi)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
 • İkametgah ( E-Devlet )
 • Sigortalı Çalışanlardan SGK İşe Giriş Bildirgesi
 • Çalışmayanlardan; SGK, BAĞ-KUR ve Vergi Dairesinden Kaydı Olmadığına Dair Yazı
 • Vergi Dairesinden Kaydı Olmadığına Dair Yazı
 • Oda Kayıt Ücreti; 650.00 TL ve Maktu Aidat Ücreti : 685,00 TL dir. (Kayıt sırasında ödemeniz gerekmektedir)

Formlar Üye Kayıt Başvuru Formu   SMMM Ruhsat Formu  SMMM Kaşe Talep Formu

 • Nüfus Bilgileri Değişikliğinde
  • Ruhsat Değişiklik Ücreti ve Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına.
  • E-Birlik Üzerinden de yatırabilirler.
  • 5 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
  • Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)
 • Yenileme
  • Ruhsat Değişiklik Ücreti ve Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına.
  • E-Birlik Üzerinden de yatırabilirler.
  • 5 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
  • Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)

Kimlik Yenileme

 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Kimlik Yenileme Ücreti Banka Dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına.
 • E-Birlik Üzerinden de yatırabilirler.
 • Eski Üye Kimliği veya Kayıp İlanı Gazete Aslı
 • İlk Başvuruda
  • Kaşe Başvuru Formu
  • Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı hesabına.
  • E-Birlik Üzerinden yatırabilirsiniz.
 • Kaşe Yenileme İşlemlerinde
  • Kaşe Başvuru Formu
  • Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı hesabına.
  • E-Birlik Üzerinden yatırabilirsiniz.
  • Kaşe Teslim Tutanağı
  • Kayıpsa Kayıp İlanı Gazete Aslı
 • Dilekçe
 • İkametgah
 • Ruhsat Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınan)
 • Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • 5 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Ruhsat ve Kimlik Yenileme Ücreti TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
 • SMMM Ruhsat Formu  (2 Adet)
 • Diploma Fotokopisi
 • Nakil Giriş Aidatı 450.00 TL (Oda Veznesine Yatırılacak)
 • Dilekçe
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi Fotokopisi
 • Kaşe Başvuru Formu (İmza Yetkili Çalışacak Üyeler İçin)
 • Dilekçe
 • SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Fotokopisi
 • Dilekçe (Ortaklarca İmzalı)
 • Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
 • Ortakların Ruhsat Fotokopileri
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yoklama Fişi Fotokopisi
 • Kuruluş Ana Sözleşme Örneği
 • İmza Sirküleri Örneği
 • Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
 • Ortakların Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi
 • Şirket Giriş Aidatı 1.140,00 TL (Oda Veznesine Yatırılacak)
 • Ortaklık Bürosu Kapanış İşlemleri
  • Dilekçe (Ortaklarca İmzalı)
  • Vergi Dairesi Kapanış Yoklama Tutanağı Fotokopisi
  • Ortakların Çalışma Şekillerini Gösterir Dilekçeleri
 • Şirket Tasfiyeye Giriş ve Tasfiyenin Tamamlanması İşlemleri
  • Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  • Tasfiyeye Giriş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  • Tasfiyenin Tamamlanmasına İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı

İstifa Durumunda

 • Dilekçe
 • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
 • Kaşe ve Kaşe İade Tutanağı
 • Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi
 • Büro Tescil Belgesi Aslı
 • Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi

Vefat Durumunda

 • Dilekçe (Varisleri tarafından yazılacaktır.)
 • Ölüm kağıdı (gömü belgesi)
 • Ruhsat ve kimlik aslı
 • Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)
 • Kaşe (varsa)
 • Vergi dairesi kapanış tutanağı
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
X